Problemy przy fotografowaniu podwodnym

jak by ich nurek miał za mało ....

Każdy kto wykonywał zdjęcia podczas nurkowania pewnie zetknął sie z problemem oświetlenia jakie znajduje w środowisku wodnym. Woda po pierwsze pochłania w znacznej mierze światło naturalne, a po drugie filtruje kolory. Pochłanianie światła jest uzależnione od czystości wody (zawiesiny) i często utrudnia lub nawet wręcz uniemożliwia wykonanie dobrego, doświetlonego zdjęcia bez używania dodatkowego światła. Drugi problem z oświetleniem jest związany z filtrowaniem kolorów. Filtrowanie to jest nierównomierne dla różnych barw, i tak kolor czerwony jest pochłaniany najmocniej, zanika już na głębokości kilku metrów, a najsłabiej pochłaniany jest kolor zielony i niebieski. Efekt ten powoduje, że zdjęcia wykonane na głębokości 15-20 metrów przy użyciu światła zastanego mają bardzo mocną przewagę kolorów zielono-niebieskich, natomiast gama ciepłych kolorów np. czerwony, żółty jest już całkowicie niewidoczna. Problemy związane z oświetleniem opisane powyżej można wyeliminować stosując lampę błyskową, najlepiej zewnętrzną, zamocowaną na dodatkowym ramieniu. Lampa błyskowa zamontowana w ten sposób wyeliminuje kolejny problem, czyli smugi śnieżne jakie pojawiają się na zdjęciach wykonanych z lampy wewnętrznej. Smużenie to jest efektem rozświetlenia przez lampę błyskową zawiesiny i drobnych cząsteczek jakie pływają w wodzie, a które to drobiny (niejako powiększone) są doskonale widoczne przez obiektyw znajdujący się na jednej równoległej linii z lampą błyskową. Ponieważ nie posiadam jeszcze lampy błyskowej zewnętrznej, więć efekt ten niestety jest widoczny na kilku moich zdjęciach z Egiptu. Stosując lampę błyskową zewnętrzną na dodatkowym ramieniu oddalamy od siebie linie lampy i obiektywu eliminując ten efekt. Problem z nierównomiernym filtrowaniem kolorów pomaga mi rozwiązać pewną właściwość jaką posiada aparat, a mianowicie ustawienie korekty balansu bieli bezpośrednio przed wykonaniem zdjęcia. Przystawiam do aparatu białą plastikową tabliczkę, za pomocą której aparat koryguje ustawienia kolorów na danej głębokości. Aparat umożliwia też wykonywanie zdjęć w formacie RAW, format ten to tak zwany surowy zapis danych z matrycy światłoczułej bezpośrednio do pamięci. Zdjecia te są następnie korygowane za pomocą specjalnego oprogramowania, które to oprogramowanie umożliwia końcową obróbkę, ustawienie balansu bieli, korektę kontrastu, zmianę nasycenia kolorów itd. Format ten posiada jednak swoje wady, zdjęcie w tym formacie to około 7,5 MB a czas jaki ten aparat zapisuje zdjęcie to coś koło 8 sec.powrót