Meksyk Socorro - safari nurkowe czyli raj wielkich ryb

Ogromne stado ryb Cottonmouth Jack na tle błękitnego morza

POWROT