Meksyk Socorro - safari nurkowe czyli raj wielkich ryb

Ogromne stado Stado ryb Burrito Grunt na rafie koralowej

POWROT