Meksyk Socorro - safari nurkowe czyli raj wielkich ryb

Nurkowanie u szczytu rafy koralowej gdzie pływają ławice ryb karanks żółtopłetwy, manty i rekiny rafowe

POWROT